7_pilotsea_bild02.png

Sources of potential significant impacts on environment. Source: Kruk-Dowgiałło L., Opioła R. and Michałek-Pogorzelska M. (Eds.) (2011) PrognozaoddziaływanianaśrodowiskoPilotażowegoprojektuplanuzagospodarowaniaprzestrzennegozachodniejczęściZatokiGdańskiej